Svenska SIKO

– För säkrare sportanläggningar

Svenska SIKO är en branschorganisation vars övergripande syfte är att förhindra att olyckor och tillbud inträffar i svenska sportanläggningar. Detta syfte ska uppnås genom att Svenska SIKO:s medlemmar genomför kvalitetssäkrade besiktningar och underhållsarbeten.

NYHETER

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

OM SVENSKA SIKO
Svenska SIKO:s övergripande syfte är att så långt det är möjligt förhindra att olyckor och tillbud inträffar i svenska sportanläggningar.

Läs mer >>

ARBETSMILJÖLAGEN
Lagens ändamål är att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet.

Läs mer (extern länk) >>

DOKUMENT
Vi har samlat nyttiga dokument
som rör Svenska SIKO.

Läs mer >>