Snart lanseras vår nya hemsida.

Svenska SIKO är en branschorganisation vars övergripande syfte är att förhindra att olyckor och tillbud inträffar i svenska sportanläggningar. Detta syfte ska uppnås genom att Svenska SIKO:s medlemmar genomför kvalitetssäkrade besiktningar och underhållsarbeten.

Har du frågor eller andra funderingar kan du kontakta oss via vår Facebooksida.