Tagna beslut

Beslut angående äldre handvinschar

Den senaste tiden har det inträffat allvarliga olyckor med äldre handvinschar av märket VH 240 och VH 241 med allvarliga personskador som följd. Detta har medfört att Svenska SIKO gjort en utredning om handvinscharnas säkerhetsfunktion och hur länge dessa kan upprätthållas.

Det har visat sig att på handvinschar äldre än 10 år kan viktiga säkerhetsdetaljer i vinschen vara skadade och som vid funktionstester inte kan upptäckas vid en säkerhetsbesiktning.Förslitningar på bromsytorna på lintrumman, spärrhjulet eller kopplingshylsan kan medföra att vinschen börjar skena och eventuell last rasar ner. Vinschens broms och drivmekanism utsätts för slitage vid normal användning och detta sker oavsett regelmässiga kontroller.

Leverantören anser att nödvändig säkerhet på vinscharna inte kan garanteras för mer än 10 års användning, då viktiga säkerhetsfunktioner kan vara ur drift till följd av normalt slitage.

Därför har Svenska SIKO beslutat att alla handvinschar som har använts i mer än 10 år ska dömas ut.