Händelse
Orsak
Skador
Beslut
Nätstolpe trillande ner. Stolpe ej fastsatt och välte. Materiella. Utredning pågår.
Goalbollsmål trillat ner. Trasig motor utan rullskring skenade. Extern fallsäkring utlöstes. Materiella. Ny motor och övrigt skadat material repareras.
Handbollsmål trillat ner. Broms i handvinsch släppte. Materiella. Beslut är fattat tidigare.